Ulular köprü olsa basıp geçme

Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları, gerek tecrübeleri, gerekse erdemleri bakımından buna layıktırlar. Başkaları ezici, kırıcı davransada sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.

İnsan kendinden büyüklere her zaman hürmet etmeli, onları incitecek davranışlarda bulunmamalı, saygıda kusur etmemelidir. Çünkü onlar yaşları, tecrübeleri, erdemleri bakımından buna layıktırlar. Başkalarının onlara saygısızca davranması, senin saygını azaltmasın.

Ulu, erdemleri bakımından çok büyük, yüce. İnsan kendinden büyüklere her zaman hürmet etmelidir. Büyüklere karşı her zaman ve her durumda saygılı olmalıdır.

Onlar yüksek bir görevde bulunmasalar, dahası herkes onları hor görse ve çiğneseler bile, insan saygısını azaltmamalıdır. Bilgi, görgü ve tecrübe yönünden üstün olanlar, toplumda hak ettikleri yeri alırlar. Değerlerine sahip çıkamayan toplumlarda bilge kişilerin baskı altında tutulduklarına tanık oluruz.

Büyüklerimize, bilge kişilere, hangi durumda olurlarsa olsunlar, her zaman saygılı olmalıyız. Her zaman büyük, yaşlı ve yaşlı insanlara saygılı olun, saygıyı yitirmeyin, onlara zarar verecek davranışlardan kaçının. Çünkü bunu yaşları, deneyimleri ve erdemleri açısından hak ediyorlar.

Diğerleri ezici bir şekilde hareket etseler de, onlara itaat etmez, yetişkinlere saygıyı bozmazsınız. Kişi her zaman yaşlılara saygı göstermeli, onlara zarar verecek şekilde davranmamalı ve saygıyı bozmamalıdır. Çünkü bunu yaşları, deneyimleri ve erdemleri açısından hak ediyorlar.

Başkalarına saygısızlık etmeyin, saygınızı azaltmayın. Büyük, erdem harika, harika. Kişi daima yaşlılara saygı duymalıdır.

Her zaman ve her durumda yaşlılara saygılı olmalıdır. Yüksek bir görevde olmasalar bile, herkes onları hor görüp çiğniyor olsa bile insanlara saygıyı azaltmamalıdırlar. Bilgi, davranış ve deneyim konusunda üstün olanlar, toplumda hak ettikleri yeri alırlar.

Değerlerini tutamayan toplumlarda, bilge insanların baskı altında tutulduğuna tanık oluyoruz. Büyüklerimize, bilge adamlara, her ne olursa olsun daima saygı göstermeliyiz.

  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki U Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki U Harfi ile Başlayan Atasözleri