Varını veren utanmamış

Kendisinden bir şey isteyene elinde ne varsa onu verebilir kişi. Verdiği şey az diye bundan utanmamalıdır, tam aksine bu davranışı soyluca bir davranıştır. Çünkü iyiliğin çoğu kadar azıda değerlidir.

O halde küçük ve önemsizde olsa, kişi verebileceği kadarını vermelidir. Kendisinden bir şey istenen kimse elinde ne varsa onu verebilir bunun az olmasından veya düşük nitelikte bulunmasından utanç duymamalıdır. Cömert kişi, isteyene elinde ne varsa onu verebilir.

Verdiği şey az veya kalitesizde olsa bundan utanmamalıdır, aksine mutlu olmalıdır, bu güzel bir davranıştır. İyiliğin çoğu azı olmaz, her insan imkanı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalı, iyilik yapmalıdır. Kendisinden bir şey istenen kimse, elinde ne varsa onu verir.

Bunun, az olmasından ya dadüşük nitelikte bulunmasından utanç duymamalıdır. İnsan, hayır ve iyilik işlerine gücü yettiği kadar katılır. Bunun az olmasından yada düşük nitelikte bulunmasından utanç duyulmamalıdır.

Ondan bir şey isteyenler için sahip olduğu her şeyi verebilen bir kişi. Verdiklerinden utanmamalı, aksine, bu davranış asildir. Çünkü birçoğu çoğu kadar değerlidir.

Bu yüzden küçük ve önemsiz olsa bile kişi elinden geldiğince vermelidir. Bir şey isteyen herkes, sahip oldukları her şeyi verebilmeli ve düşük ya da düşük kalitede olmaktan utanmamalıdır. Cömert insan istediği herkese verebilir.

Verdiği şey bundan utanmamalı, eğer az ya da kalitesiz ise, aksine mutlu olmalı, bu iyi bir davranış. İyiliğin çoğu daha az değildir, her insan ihtiyacı olanlara yardım etmeli ve kendi iyiliklerini yapmalıdır. Bir şey istendiğinde, sahip oldukları her şeyi verir.

Bunun düşük veya düşük kalitede olması utanmamalı. İnsanlar yardım ve iyiliklere olabildiğince katılırlar. Düşük veya düşük kalitede utanmamalı.

  • Varını veren utanmamış atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Varını veren utanmamış atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Varını veren utanmamış atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Varını veren utanmamış atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Varını veren utanmamış atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Varını veren utanmamış atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki V Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki V Harfi ile Başlayan Atasözleri