Vasiyet ölüm getirmez

Üzülecek bir durum meydana gelirse ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmak o üzücü durumun gelmesine yol açmaz. Üzücü bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağını önceden planlamaktan bazı kişiler korkarlar, ürkerler. Üzülecek durumu düşünmek istemezler.

Fakat ortaya çıkabilecek üzücü durumlar için, daha önceden her şeyin planlanmasında yarar vardır. Ölümün ne zaman geleceği belli olmadığı için, vasiyet yazmak, her şeye hazırlıklı olmaktır. Çünkü gereken önlemleri almak, üzücü bir durumun oluşmasına neden olmaz.

Üzülecek bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmaktan kimi kişilerürkerler, kaçınırlar. Oysa böyle şeyleri düşünmek, gereken önlemleri almak, üzücü durumun gelmesine yolaçmaz. Vasiyet hazırlayan kişiler hemen ölecek diye bir durum söz konusu değildir.

Fakat bazı insanlar üzücü bir olayı önceden planlamaktan hoşlanmazlar, korkarlar ve düşünmek dahi istemezler. Oysa sadece ölüm için değil, tüm kötü durumlar için önceden önlem almak ve hazırlık yapmak bizi gelecekteki tehlikelerden korur. Üzücü bir durumun ne yapacağının belirlenmesi, üzücü durumun ortaya çıkmasına yol açmaz.

Bazı insanlar üzücü bir durum durumunda ne yapılacağını planlamaya başlamaktan korkarlar. Durumun üzüleceğini düşünmek istemiyorlar. Ancak ortaya çıkabilecek üzücü durumlar için, her şeyi önceden planlamak yararlıdır.

Ölümün ne zaman geleceği belli olmadığından, her şey için bir irade yazmak hazırlanıyor. Çünkü gerekli önlemleri almak üzücü bir duruma neden olmaz. Bazı insanlar, üzücü bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağı konusunda karar vermekten kaçınacaktır.

Bununla birlikte, bu tür şeyleri düşünmek, gerekli önlemleri almak üzücü bir duruma yol açmaz. İrade hazırlayan insanlar hemen ölecek diye bir şey yoktur. Ancak bazı insanlar önceden üzücü bir olay planlamayı sevmezler, korkarlar ve düşünmek bile istemezler.

Bununla birlikte, önlem almak ve sadece ölüm değil tüm kötü durumlara hazırlanmak bizi gelecekteki tehlikelerden korur.

  • Vasiyet ölüm getirmez atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Vasiyet ölüm getirmez atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Vasiyet ölüm getirmez atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Vasiyet ölüm getirmez atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Vasiyet ölüm getirmez atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Vasiyet ölüm getirmez atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki V Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki V Harfi ile Başlayan Atasözleri