Verirsen doyur vurursan duyur

Bir yardımda bulunacak, bir iyilik yapacaksanız bu mutlaka bir işe yaramalı, doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü gelişigüzel, baştan savma, yarı buçuk yapılan yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuşmadan önce hasmını bu kavgadan haberdar etmekde mertlik gereğidir.

Ansızın, habersiz saldırmak er kişiye yakışmaz. Yaptığınız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yaptığınız her işi en iyi şekilde, eksiksiz ve tam olarak yapın, işin hakkını verin.

Yaptığınız yardım ve iyilikler işe yaramalı, doyurucu ve karşı tarafın ihtiyacını giderici nitelikte olmalıdır. Çünkü yetersiz yardımlar pek işe yaramaz. Bir kavgaya tutuştuğundada vurduğunda ses gelsin ki, kavganın bile hakkını ver.

Aynı şekilde birisine yapılacak uyarıda o kimsenin anlayabileceği bir dilde ve tonda olmalı ki etkisini göstersin. Yaptığınız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır, bir yardımda mıbulunacaksınız. Gerektiği ölçüde yapınız ki işe yarasın.

Biriyle dövüşüyormusunuz. Etkili biçimde vurunuzki yenesiniz. Yardım yapılacaksa gereken ölçüde yapılmalıdır.

Yaptığımız iş, maksadın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır, bir yardımda mı bulunacaksınız. Gerektiği ölçüde yapmalıyız ki işe yarasın. Etkili, hatırı sayılır biçimde vurmalıyız ki onu yenebilelim.

Bir kişiye yapılacak yardım, o kimsenin sorununu çözebilecek ölçüde olmalıdır. Bir kişiye yapılacak uyarıda o kimsenin anlayabileceği bir dilde ve tonda olmalı ki etkisini gösterebilsin. Eğer yardım edecekseniz, bir iyilik yapın, diğer tarafın ihtiyacını karşılayan, tatmin edici ve tatmin edici olmalıdır.

Çünkü rastgele, yarı yardımlı, yarım buçuk yardım çok işe yaramıyor. Rakibini kavga etmeden önce bu dövüş hakkında bilgilendirmek zorunludur. Aniden, habersiz saldırı bir kişiye uymuyor.

Yaptığınız iş, hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak kalitede olmalıdır. Yaptığınız her şeyi en iyi şekilde, tamamen ve tamamen yapın ve çalışma hakkı verin. Yaptığınız yardım ve iyilikler, karşı tarafın ihtiyacını karşılamalı, tatmin edici ve tatmin edici olmalıdır.

Çünkü yetersiz yardım çok işe yaramıyor. Bir kavgaya çarptığında ve vurduğunda ses çıkarsın, hatta savaşma hakkı verin. Aynı şekilde, birisine yapılan bir uyarıda, herkesin anlayabileceği bir dilde ve tonda olması gerekir, böylece etkisini gösterir.

Yaptığınız iş, hedefe ulaşmak için nitelikli olmalı, size yardımcı olacaksınız. Çalışması için gerektiği kadar yapın. Biriyle mi savaşıyorsun? Etkili vur, sen yenebilirsin.

Yardım yapılacaksa, gereken ölçüde yapılmalıdır. Yaptığımız iş, amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalı, bir katkı yapacak mısınız? Çalışması için gereken ölçüde yapmalıyız. Onu etkili bir şekilde vurmalıyız, böylece yenebiliriz.

Bir kişiye yardım, o kişinin problemini çözmek için yeterli olmalıdır. Bir kişiye yapılan bir uyarıda, herkesin etkisini gösterebilmesi için anlayabileceği bir dilde ve tonda olmalıdır.

  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Verirsen doyur vurursan duyur atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki V Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki V Harfi ile Başlayan Atasözleri