Züğürtlük zadeliği bozar

Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarınıda yitirirler. Soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur. Zade ad oğul, oğlu soylu kişi.

Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarınıda, itibarlarınıda yitirirler. Züğürt, parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse. Zadelik, soyluluk.

Soylu kimse züğürtleyince, soyluluğu unutulur. Hayatı belli bir çizginin üzerinde götüren ve çevresinden sürekli saygı gören soylu kimse yoksullaşınca, asilliğini unutur. Yoksulluk, nice değerleri yere çarpar, ufalar.

Çok zengin kişiler toplumda saygı görür. Zengin kişi zamanla fakirleşirse, saygınlığınıda kaybeder. Parasızlık, kibarın gösterişini bozar.

Zengin, varlıklı ve asil insanlar, fakir ve parasız olduklarında zamanla soylularını kaybederler. Asil fakirleştiğinde asaleti unutulur. Zade ad evlat, asil evlat.

Zengin, varlıklı ve asil insanlar fakirleştiklerinde ve ölçeksiz olduklarında, zaman içinde asaletlerini ve itibarlarını kaybederler. Fakir, özgür, fakir, kırılmış bir kişi. Basitlik, asalet.

Asil atıldığında asalet unutulur. Hayatı belirli bir çizginin üzerine alan ve sürekli saygı gören asil, fakirleştiğinde asaletini unutur. Yoksulluk birçok değere çarpar ve parçalanır.

Toplumda çok zengin insanlara saygı duyulur. Zengin insan zamanla fakirleşirse, haysiyetini kaybeder. Para eksikliği kibarlığı bozar.

  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün kısa açıklaması ve uzun anlamı nedir?
  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün söyleyeni ve tarihi hikayesi nedir?
  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözününde verilmek istenen öğüt mesajı nedir?
  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözü nasıl ortaya çıkmıştır ve konusu nedir?
  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün cümlede kullanımı ve kompozisyon yazısı
  • Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün eş ve yakın anlamlısı ve benzer atasözleri
  1. Sonraki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  2. Önceki İlgili Atasözleri ve Anlamları

  3. Sonraki Z Harfi ile Başlayan Atasözleri

  4. Önceki Z Harfi ile Başlayan Atasözleri